Javascript Fetch Api

Fetch API, window obyektində veb sorğuları edə biləcəyimiz və cavabları asanlıqla emal edə biləcəyimiz asinxron bir üsuldur. Fetch API yerinə jQuery.aja...