Javascript Fetch Api

Fetch API, window obyektində veb sorğuları edə biləcəyimiz və cavabları asanlıqla emal edə biləcəyimiz asinxron bir üsuldur. Fetch API yerinə jQuery.ajax () və XMLHttpRequest istifadə edilə bilər. Amma Fetch API istifadəsi daha asandır. Və əsas xüsusiyyəti isə window obyektinin daxilində gəlməsidir. Yəni istifadəsi üçün heç nə yükləməyə və ya CDN istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.

Əgər console  console.log(this); bu kodu yazsanız fetch metodunu görə bilərsiniz.