Vue.js həyat dövrü (lifecycle)

Vue.js komponentləri bir sıra həyat dövrü hadisələrini ehtiva edir. Bu həyat dövrü hadisələri komponentin yaradılmasından məhv edilməsinə qədər baş verir. Vue.js komponentlərinin həyat dövrü hadisələri bunlardır:

beforeCreate: Komponent qurulmazdan əvvəl baş verir. Bu mərhələdə komponent xassələri və metodları hələ təyin edilməyib.

created: Komponent qurulduqdan dərhal sonra baş verir. Bu mərhələdə komponentin xüsusiyyətləri və metodları təyin edilir, lakin komponent hələ DOM-da quraşdırılmayıb.

beforeMount: Komponent DOM-da quraşdırılmazdan dərhal əvvəl baş verir. Bu mərhələdə komponent hələ DOM-da görünmür.

mounted: Komponent DOM-da quraşdırıldıqdan dərhal sonra baş verir. Bu mərhələdə komponent DOM-da göstərilir.

beforeUpdate: Komponentin yenidən göstərilməsindən dərhal əvvəl baş verir. Bu mərhələdə komponent yenilənmiş xassələri emal edə bilər.

updated: Komponent yenidən göstərildikdən dərhal sonra baş verir.

beforeDestroy: Komponent məhv edilməzdən əvvəl baş verir. Bu mərhələdə komponent hələ DOM-dan çıxarılmayıb.

destroyed: Komponent məhv edildikdən dərhal sonra baş verir. Bu mərhələdə komponent DOM-dan çıxarılıb və artıq istifadə olunmur.

Bu həyat dövrü hadisələri Vue.js komponentləri üçün vacibdir, çünki onlar komponentlərin hansı mərhələdə olduğunu və hansı hərəkətləri edə biləcəklərini müəyyənləşdirirlər. Bu hadisələrə daxil olmaqla, komponentləri fərdiləşdirmək və fərdiləşdirilmiş funksiyalar əlavə etmək mümkündür.