SOLID Nədir ?

Qatı Proqram Prinsipləri nələrdir?

Artıq hər birimizin(proqramçıların) bilməsi lazım olan S.O.L.I.D proqramlaşdırmanın təməl prinsipi olaraq qəbul edilir. 

S.O.L.I.D-in prinsipləri Robert C.Martin tərəfindən iləri sürülmüşdür.

 S - Single-responsibility principle

Bir sinif yəni obyekt sadəcə bir məqsəd üçün istifadə edilməlidir. Yəni bir sinifin sadəcə görməsi lazım olan bir işi olmalıdır. 

O - Open-closed principle

Sinif və ya funksiya mövcud olan xüsusiyyətlərini qorumalı və dəyişikliyə icazə verməməlidir. Yəni yeni bir şey əlavə edildiyində işləyişini dəyişdirməməlidir və yeni xüsusiyyətləri qəbul edə bilməlidir.

L - Liskov substitutation principle

Kodlarımızda dəyişiklik olmadan alt sinifləri, üst siniflərin yerinə istifadə edə bilməliyik.

I - Interface segregation principle

Bir interfeysə lazımsız və istifadə edilməyən xüsusiyyətlər əlavə edilməməlidir. İstifadə ediləcək xüsusiyyətlər xüsusilləşdirilmiş interfeysə elavə edilərək istifadə edilə bilər.

D - Dependency İnversion Principle

Siniflər arası əlaqələr ən az səviyyədə saxlanılmalıdır. Xüsusilə üst səviyyə siniflər alt səviyyə siniflərə bağlı olmamalıdır.