Redis nədir?

Redis(Remote Dictionary Service)

Redis NoSQL olan bir verilənlər bazasıdır. İşləmə məntiqi key-value-ya əsaslanır. İnformasiyanı RAM-da tutduğu üçün çox sürətli oxuma və yazma prosessi baş verir.