Node.JS-də API hazırlanması

Node.JS vasitəsi ilə Express.js və MySQL istifadə edərək API hazırlanmışdır. Burada kateqoriyalar, xəbərlər və xəbərlərə abonə ol cədvəlləri üçün lazımı endpointlər hazırlanmışdır. Bu göstərilən köməkçi video üçün siz ilkin JavaScript, Node JS, MySQL biliklərinə malik olmalısınız.