Luhn Alqoritmi Nədir?

Luhn alqoritmi kredit kartı nömrələrinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün istifadə edilən ədədi yoxlama alqoritmidir. Bu alqoritm kredit kartı nömrəsinin etibarlı olub olmadığını müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

Alqoritmin iş prinsipi belədir: Birincisi, kredit kartı nömrəsinin sonuncu rəqəmdən başqa bütün rəqəmləri əlavə edilir. Sonra kredit kartı nömrəsinin son rəqəmi birinci rəqəm daxil olmaqla hər ikinci rəqəmə əlavə edilir. Cəmi 10-a böldükdən sonra qalıq 0 olarsa, kredit kartı nömrəsi etibarlıdır. Əks halda, kredit kartı nömrəsi etibarsızdır.

Məsələn, 7992739871 kredit kartı nömrəsinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün Luhn alqoritmi istifadə olunursa, bu addımlara əməl olunur:

1. Son rəqəmi çıxarın və digər rəqəmləri əlavə edin: 7 + 9 + 9 + 2 + 7 + 3 + 9 + 8 = 54
2. Birinci rəqəm daxil olmaqla hər ikinci rəqəmə sonuncu rəqəmi əlavə edin: 1 + 8 + 7 + 2 + 9 = 27
3. Cəmi birləşdirərək 54-27=27 aldım.
4. Cəmi 10-a böldükdən sonra qalıq 0 olduğu üçün kredit kartı nömrəsi etibarlıdır.