Laravel Queue Nədir?

Laravel Queue nədir?

Laravel Queue, e-poçt göndərilməsi və s. kimi vaxt aparan bir işin işlənməsini təxirə salmağa imkan verən bir quruluşdur Bu vaxt aparan vəzifələrin təxirə salınması tətbiqinizə veb sorğularını xeyli sürətləndirir.

Laravel Jobs nədir?

Laravel Jobs, tətbiqimizin normaldan fərqli şəkildə yerinə yetirməsini istədiyimiz tapşırıq və tapşırıqların müəyyən edildiyi sinif strukturudur. Laravel Jobs ilə tətbiqimizin işlərini ayrı-ayrılıqda müəyyən edib Laravel Queue ilə sıraya qoya bilərik və istənilən vaxt onları yerinə yetirə bilərik.

Niyə istifadə edək?

Tutaq ki, bir müştəri idarəetmə sisteminiz vardır və hər hansı bir məqalə paylaşıldıqda bütün istifadəçilərə mail getməlidir. Amma 5000+ istifadəçi var bu çox zaman alacaq. Əslində zamandan əlavə olaraq timeout xətası verəcəkdir. 

Bunun üçün biz queue məntiqi istifadə etməyimiz məntiqlidir.