İlkin Şablonun Parçalanması - Laravel 8 (Dərsdən Nümunə)

Salam dostlar! Bu gün Back-End qrupumuzla Laravel 8 - də şablonun parçalanması haqqında nümunə dərsi sizlər ilə bölüşürəm.